Huong dan cai nhiet do Thermoking MP4000

– Cài nhiệt độ

Hãy đảm bảo thiết bị có kết nối với nguồn điện, bật Circuit Breaker (CB) trong tủ điện sang ON. Nhấn công tắc “ON/OFF” . Đợi 30 giây để thiết bị hoàn thành quá trình “tự kiểm tra”.

– Bước 2: Nhấn phím “SETPOINT”(F3) một lần

-Bước 3: Bấm phím F2 hoặc F3 để tăng hoặc giảm nhiệt độ cài đặt theo ý muốn.

-Bước 4: Nhấn giữ phím Enter (F4) khoảng 5 giây, khi thấy màn hình Setpoint đứng im, lúc đó nhiệt độ cài đặt đã được thiết lập.

-Bước 5: nhấn phím F1 để thoát ra màn hình chính

– Cài đặt thông gió

Nới lỏng đai ốc trung tâm. Xoay nắp để chọn cài đặt thông gió mong muốn. Siết chặt đai ốc trung tâm. Cài đặt thông gió có thể được hiển thị dưới dạng phần trăm hoặc dưới dạng giá trị CFM/CMH, tương ứng có nghĩa là feet khối/phút hoặc mét khối/giờ. Giá trị CFM/CMH mô tả thể tích khí chảy vào và ra khỏi bình chứa trong thời gian xác định, giá trị càng lớn tức là tốc độ thông khí càng cao.

Thong gio Thermoking MP4000