Cai nhiet do StarCool

– Cài nhiệt độ

Hãy đảm bảo thiết bị có kết nối với nguồn điện, bật Circuit Breaker (CB) trong tủ điện sang ON. bật công tắc “ON/OFF” . Đợi khoảng  3 phút để thiết bị hoàn thành quá trình “tự kiểm tra”, khởi động.

-Bước 2: Nhấn phím hình ngón tay để vào chương trình cài đặt nhiệt độ

-Bước 3: Nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống để cài nhiệt độ theo ý muốn

-Bước 4: Nhấn giữ phím mũi tên Enter 5 giây, khi đó nhiệt độ cài đặt đã được thực hiện xong. Nhấn dấu x để thoát ra màn hình chính

thong gio StarCool

– Cài đặt thông gió

Nới lỏng đai ốc trung tâm. Xoay nắp để chọn cài đặt thông gió mong muốn. Siết chặt đai ốc trung tâm. Cài đặt thông gió có thể được hiển thị dưới dạng phần trăm hoặc dưới dạng giá trị CFM/CMH, tương ứng có nghĩa là feet khối/phút hoặc mét khối/giờ. Giá trị CFM/CMH mô tả thể tích khí chảy vào và ra khỏi bình chứa trong thời gian xác định, giá trị càng lớn tức là tốc độ thông khí càng cao.