hướng dẫn cài nhiệt độ

– Cài nhiệt độ

Hãy đảm bảo thiết bị có kết nối với nguồn điện, bật Circuit Breaker (CB) trong tủ điện sang ON. Bật công tắc “ON/OFF” sang nút“ON”. Đợi 30 giây để thiết bị hoàn thành quá trình “tự kiểm tra”. Nhấn phím “SET”(S) một lần. Màn hình LCD “SET-SPOINT” sẽ nhấp nháy. Đặt nhiệt độ cần thiết bằng các phím mũi tên “UP” và “DOWN” trong phạm vi -30°C và +30°C. Xác nhận cài đặt nhiệt độ container lạnh bằng cách nhấn phím “ENTER”.

– Cài độ ẩm

Nhấn phím “MODE”(M) 3 lần cho đến khi màn hình LCD hiển thị “dHU”. Sử dụng các phím mũi tên “UP” hoặc “DOWN” để thay đổi giá trị trong màn hình thành “ON”. Nhấn phím “ENTER” để chấp nhận cài đặt mới. Nhấn phím “MODE” (M), màn hình LCD sẽ hiển thị “SET-SHU” Sử dụng các phím mũi tên “UP” hoặc “DOWN” để điều chỉnh cài đặt độ ẩm trong khoảng từ 60% đến 99%. Nhấn phím “ENTER” để xác nhận cài đặt độ ẩm đã chọn. Nhấn phím “ENTER” để thoát menu hoạt động của chế độ.

thong gio Daikin

– Cài đặt thông gió

Nới lỏng đai ốc trung tâm. Xoay nắp để chọn cài đặt thông gió mong muốn. Siết chặt đai ốc trung tâm. Cài đặt thông gió có thể được hiển thị dưới dạng phần trăm hoặc dưới dạng giá trị CFM/CMH, tương ứng có nghĩa là feet khối/phút hoặc mét khối/giờ. Giá trị CFM/CMH mô tả thể tích khí chảy vào và ra khỏi bình chứa trong thời gian xác định, giá trị càng lớn tức là tốc độ thông khí càng cao.

– Cài đặt xả đá, rã đông

Trong quá trình container hoạt động, dàn lạnh sẽ bị bám đá khiến không khí lưu thông khi trao đổi nhiệt với hành hóa bị cản trở vì vậy nhà sản suất đã thiết kế hệ thống ống lưu thông gas nóng để xả đá để làm tan đá bám trên dàn lạnh giúp cho gió lưu thông được tối ưu và container xuống độ tốt hơn.

Nhấn phím “SET” (S) 2 lần. Dòng chữ “SET-DEF” sẽ hiển thị nhấp nháy trên màn hình LCD. Sử dụng các phím mũi tên “UP” và “DOWN” để đặt thời gian rã đông cần thiết (2, 6, 9, 12, 24 hoặc 99 giờ). Xác nhận thời gian rã đông đã chọn bằng phím “ENTER”.